UserName:    PassWord:

วันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม 2565

* คลิก ที่ชื่อโครงการ เพื่อแสดงข้อมูลโครงการ
โครงการ
ประเภท
ขายแบบ
ยื่นซอง
ประกาศรายชื่อ
หน่วยงาน
ประกวดราคา
18-30 มีนาคม 2565
31 มีนาคม 2565
7 เมษายน 2565
เทศบาลตำบลกะรน
ประกวดราคา
11-21 เมษายน 2565
22 เมษายน 2565
29 เมษายน 2565
เทศบาลตำบลกะรน
ประกวดราคา
18-25 เมษายน 2565
26 เมษายน 2565
26 เมษายน 2565
อบจ.ภูเก็ต
ประกวดราคา
19-22 เมษายน 2565
25 เมษายน 2565
29 เมษายน 2565
เทศบาลตำบลกะรน
ประกวดราคา
22-28 เมษายน 2565
29 เมษายน 2565
9 พฤษภาคม 2565
เทศบาลตำบลกะรน
ประกวดราคา
22 - 29 เมษายน 2565
2 พฤษภาคม 2565
12 พฤษภาคม 2565
เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
ประกวดราคา
22 - 29 เมษายน 2565
2 พฤษภาคม 2565
12 พฤษภาคม 2565
เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
ประกวดราคา
28 เม.ย.-10 พ.ค.65
11 พ.ค.65
17 พ.ค.65
สำนักงานจังหวัดภูเก็ต
ประกวดราคา
12 - 20 พฤษภาคม 2565
23 พฤษภาคม 2565
1 มิถุนายน 2565
เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
ประกวดราคา
12 - 20 พฤษภาคม 2565
23 พฤษภาคม 2565
1 มิถุนายน 2565
เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
ประกวดราคา
12 - 20 พฤษภาคม 2565
23 พฤษภาคม 2565
1 มิถุนายน 2565
เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
ประกวดราคา
12 - 19 พฤษภาคม 2565
-
-
เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
ประกวดราคา
12 - 19 พฤษภาคม 2565
-
-
เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี

จำนวนผู้เข้าชม    คน (เริ่ม 1 ธ.ค. 52)