นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (ศ)

วัน พฤหัสบดี ที่ 15 กรกฎาคม 2564

ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 10:00 ประธานในพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
รายละเอียด : การแต่งกาย : เสื้อสีเหลือง
สถานที่ : ณ หอประชุมเทศบาลนครภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
2 13:00 - 00:00 มอบป้ายสัญลักษณ์ร้านอาหารธงฟ้า ราคาประหยัด ให้กับร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการ "ร้านอาหารธงฟ้า ราคาประหยัดปลอดภัย #ภูเก็ตไม่แพง"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้างภูเก็ตโกรเซอรี่ ถนนอ๋องซิมผ่าย ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต