นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต

วัน พฤหัสบดี ที่ 15 กรกฎาคม 2564

ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 12:00 ร่วมพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
รายละเอียด : การแต่งกาย : ชุดสภาพโทนสีเหลือง
สถานที่ : ณ หอประชุมเทศบาลนครภูเก็ต
2 10:30 - 12:00 ร่วมประชุม ศปก. Phuket Sandbox
รายละเอียด :
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ 191 ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต
3 17:00 - 18:30 ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ในประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2564
รายละเอียด : การแต่งกาย : ชุดสุภาพโทนสีขาว
สถานที่ : ณ วัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน)