นายปิยพงศ์ ชูวงศ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (บ)

วัน ศุกร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2564

ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 12:00 ร่วมประชุมรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด - 19 ของเขตตรวจราชการในกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการ โดยมีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ 191 กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต