นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ
ปลัดจังหวัดภูเก็ต

วัน ศุกร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2564

ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 12:00 ประธานโครงการส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ วัดอนุภาษกฤษฎาราม (วัดเก็ตโฮ่) ต.กะทู้ อ.เมือง จ.ภูเก็ต