นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (ศ)

วัน จันทร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2564

ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 10:00 ประธานในพิธีเปิดการประชุมปฐมนิเทศโครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 402 กับทางหลวงหมายเลข 4027 (แยกท่าเรือ) (สัมมนาครั้งที่ 1/2564)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้อง Ballroom 1 โรงแรมรอยัลภูเก็ต ซิตี้
2 10:00 - 10:30 ร่วมบันทึกรายการถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2564
รายละเอียด : การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว สวมหน้ากากอนามัยสีขาว
สถานที่ : ณ ห้องส่ง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต (เขารัง)
3 13:00 - 15:00 ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ Phuket Smart City ระหว่างประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดภูเก็ต ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศากลางจังหวัดภูเก็ต ชั้น 1