ว่าที่ร้อยตรีวิกรม จากที่
รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (ม)

วัน จันทร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2564

ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 10:30 ร่วมบันทึกรายการถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2564
รายละเอียด : การแต่งกาย เครื่องแบบปกติขาว
สถานที่ : ณ ห้องส่ง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต (เขารัง)