นายปิยพงศ์ ชูวงศ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (บ)

วัน จันทร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2564

ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 11:00 ร่วมบันทึกรายการถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2564
รายละเอียด : เครื่องแบบปกติขาว สวมหน้ากากอนามัยสีขาว
สถานที่ : ณ ห้องส่ง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต (เขารัง)
2 11:00 - 12:00 ร่วมประชุมรายงานความคืบหน้าการดำเนินการของจังหวัดนำร่องในการเปิดรับนักท่องเที่ยว ในการประชุม ศปก.ศบค.และศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด - 19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล zoom
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ 191 กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต
3 13:30 - 15:00 Special Talk - Phuket Sandbox กับคุณพันธจักร ว่องปรีชา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ผ่านระบบ ออนไลน์
4 16:00 - 17:00 ร่วมประชุมรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด - 19 ของเขตตรวจราชการในกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการ โดยมีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ 191 กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต