นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (ศ)

วัน อังคาร ที่ 20 กรกฎาคม 2564

ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 10:00 ประธานการเปิดการอบรม "การลดใช้พลังงานในภาครัฐ และการสร้างความรู้ความเข้าใจและเจตคติที่ดีต่อการขับเคลื่อนงานพลังานในชุมชน"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้
2 10:30 - 12:00 ประธานการประชุมศูนย์ปฎิบัติการติดตามและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต (ศปก.ภูเก็ตแซนด์บ๊อกซ์)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ 191 ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
3 13:30 - 15:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุม กำกับ ดูแล และจัดการมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย จังหวัดภูเก็ต (SHA Plus)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต