นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ
ปลัดจังหวัดภูเก็ต

วัน อังคาร ที่ 20 กรกฎาคม 2564

ที่ เวลา รายการ
1 07:30 - 10:00 ร่วมประชุมสภากาแฟยามเช้าผู้บริหารด้านความมั่นคง
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต