นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ
ปลัดจังหวัดภูเก็ต

วัน พฤหัสบดี ที่ 22 กรกฎาคม 2564

ที่ เวลา รายการ
1 14:00 - 17:30 ประธานการตรวจสถานบริการที่ขอต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ ประจำปี 2564
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ พื้นที่อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต