นายปิยพงศ์ ชูวงศ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (บ)

วัน ศุกร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2564

ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 15:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดภูเก็ต
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
2 16:00 - 17:00 ประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 และบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพย์ชนิดใหม่และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับที่ดินและอสังหาริมทรัพย์
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องไวท์เฮ้าส์ โบ๊ทลากูน รีสอร์ท