นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต

วัน ศุกร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2564

ที่ เวลา รายการ
1 17:00 - 18:00 ร่วมพิธีสมโภชเทียนพรรษา ในประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี
รายละเอียด : -การแต่งกาย : เสื้อเหลือง
สถานที่ : ณ วัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน)