นายณรงค์ วุ่นซิ้ว
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

วัน อาทิตย์ ที่ 4 กรกฎาคม 2564

ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้าย วันประสูติ 4 กรกฎาคม 2564
รายละเอียด :
สถานที่ : ศาลาปฏิบัติธรรม วัดมงคลวราราม (วัดในยาง) ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
2 17:00 - 00:00 กล่าวต้อนรับการตรวจเยี่ยมเสริมพลังการขับเคลื่อน "เปิดประเทศปลอดภัย มั่นใจ ไร้ Covid-19"
รายละเอียด :
สถานที่ : ถนนคนเดินหลาดใหญ่ ภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต