นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (ศ)

วัน อาทิตย์ ที่ 4 กรกฎาคม 2564

ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 10:30 *ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้าย วันประสูติ 4 กรกฎาคม 2564
รายละเอียด : เครื่องแบบปกติขาว
สถานที่ : ณ วัดมงคลวราราม ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต