นายปิยพงศ์ ชูวงศ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (บ)

วัน อาทิตย์ ที่ 4 กรกฎาคม 2564

ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 11:00 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชานารี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2564
รายละเอียด : เครื่องแบบปกติขาว
สถานที่ : ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดมงคลวนาราม (วัดในยาง) ต.สาคู อ.ถลาง