นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (ศ)

วัน อังคาร ที่ 6 กรกฎาคม 2564

ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 12:00 ร่วมแถลงข่าวโครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่นโยบายสำคัญ ส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต (กิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดพบสื่อมวลชน)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
2 13:30 - 15:00 ประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานรองรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้างสรรสินค้าเซ็นทรัล ฟลอเรสต้า ภูเก็ต ชั้น G