นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ
ปลัดจังหวัดภูเก็ต

วัน อังคาร ที่ 6 กรกฎาคม 2564

ที่ เวลา รายการ
1 07:30 - 09:00 ร่วมประชุมสภากาแฟยามเช้าผู้บริหารด้านความมั่นคง
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
2 10:00 - 12:00 ร่วมแถลงข่าวโครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่นโยบายสำคัญ ส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ภายใต้กิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดพบสื่อมวลชนจังหวัดภูเก็ต ประจำเดือนกรกฏาคม 2564
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้จังหวัดภูเก็ต