นายปิยพงศ์ ชูวงศ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (บ)

วัน พฤหัสบดี ที่ 8 กรกฎาคม 2564

ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 17:00 ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรุงเทพมหานครและพัทยา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ CB402 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา