นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต

วัน พฤหัสบดี ที่ 8 กรกฎาคม 2564

ที่ เวลา รายการ
1 00:00 - 00:00 ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรุงเทพมหานครและพัทยา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ CB402 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา