นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (ศ)

วัน ศุกร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2564

ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 12:00 *ร่วมประชุมรายงานความคืบหน้าการดำเนินการของจังหวัดนำร่องในการเปิดรับนักท่องเที่ยว ในการประชุม ศปก.ศบค.และศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด - 19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ 191 ตำรวภูธรจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
2 13:16 - 00:00 ร่วมการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่41/2564
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต