ตารางนัดหมายของผู้บริหาร วันเสาร์ ที่ 18 กันยายน 2564 หรือ ตั้งแต่ วันที่     ถึงวันที่ :          

วันที่-เวลา รายการ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
 นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร   ( หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต )
18 ก.ย. 64
09:30 - 12:00
ประชุมหารือมาตรการเดินทางเข้าออกจังหวัดภูเก็ต ตามมาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19
-
ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต สนจ.ภก./กบค