วันเสาร์ ที่ 25 มิถุนายน 2565
หน้าหลัก | ห้องประชุม | คู่มือ | ผู้พัฒนาระบบ |
<
มิถุนายน  2565
>
อา
พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
::   ลงชื่อเข้าใช้ระบบ   ::
UserName : 
PassWord : 

           / /                 
ข้อมูลการจองห้องประชุม ณ วันที่ 25 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 2565
ห้องประชุมศาลากลาง มุขหลัง ชั้น 4
เวลาเริ่ม
เวลาสิ้นสุด
เรื่อง
ประธาน
หน่วยงาน
เบอร์โทร
ผลการอนุมัติ
ไม่มีข้อมูล


ห้องประชุมศาลากลาง มุขหลัง ชั้น 5
เวลาเริ่ม
เวลาสิ้นสุด
เรื่อง
ประธาน
หน่วยงาน
เบอร์โทร
ผลการอนุมัติ
ไม่มีข้อมูล


ห้องประชุมอาคารศูนย์ประชุมกลุ่มจังหวัดฯ
เวลาเริ่ม
เวลาสิ้นสุด
เรื่อง
ประธาน
หน่วยงาน
เบอร์โทร
ผลการอนุมัติ
ไม่มีข้อมูล

กลุ่มงานอำนวยการ   สำนักงานจังหวัดภูเก็ต
ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต  ถนนท่าแครง  ตำบลตลาดเหนือ  อำเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต  83000
โทรศัพท์/โทรสาร : 076 354875 , 076 216101