วันพฤหัสบดี ที่ 20 มกราคม 2565
หน้าหลัก | ห้องประชุม | คู่มือ | ผู้พัฒนาระบบ |
<
มกราคม  2565
>
อา
พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
::   ลงชื่อเข้าใช้ระบบ   ::
UserName : 
PassWord : 

           / /                 
ข้อมูลการจองห้องประชุม ณ วันที่ 20 เดือน ม.ค. พ.ศ. 2565
ห้องประชุมศาลากลาง มุขหลัง ชั้น 4
เวลาเริ่ม
เวลาสิ้นสุด
เรื่อง
ประธาน
หน่วยงาน
เบอร์โทร
ผลการอนุมัติ
13:00
16:30
รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต
076223617
ไม่อนุมัติ


ห้องประชุมศาลากลาง มุขหลัง ชั้น 5
เวลาเริ่ม
เวลาสิ้นสุด
เรื่อง
ประธาน
หน่วยงาน
เบอร์โทร
ผลการอนุมัติ
14:00
16:00
ปลัดจังหวัดภูเก็ต
ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต
ป.บี
อนุมัติ
14:00
16:30
ปลัดจังหวัด
ที่ท่ำการปกครองจังหวัดภูเก็ต
0995153542
ไม่อนุมัติ


ห้องประชุมอาคารศูนย์ประชุมกลุ่มจังหวัดฯ
เวลาเริ่ม
เวลาสิ้นสุด
เรื่อง
ประธาน
หน่วยงาน
เบอร์โทร
ผลการอนุมัติ
09:00
12:00
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดภูเก็ต
082-279809
อนุมัติ
13:00
16:30
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต
0918268864
ไม่อนุมัติ

สำนักงานจังหวัดภูเก็ต
ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต  ถนนนริศร  อำเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต  83000
โทรศัพท์/โทรสาร : 076 354875 , 076 216101