รายงานสถานการณ์เร่งด่วน
   
   รายงานผลการดำเนินงานตามคำสั่ง
   ของหัวหน้าคณะ คสช.
          > e-report
            > ผลการปฏิบัติงานสำคัญ
            > รายงานประจำสัปดาห
   
   รายงานผลการดำเนินงานตามแผน
   ปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
   
   
   เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูล
รายงานผลการปฏิบัติงานภารกิจเน้นย้ำของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ห้วงระหว่างวันที่ 12-18 ส.ค.57
(  ไฟล์แนบ1  )
รายงานผลการปฏิบัติงานภารกิจเน้นย้ำของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ห้วงระหว่างวันที่ 5-11 ส.ค.57
(  ไฟล์แนบ1  )
รายงานผลการปฏิบัติงานภารกิจเน้นย้ำของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ห้วงระหว่างวันที่ 29 ก.ค.-4 ส.ค.57
(  ไฟล์แนบ1  )
รายงานผลการปฏิบัติงานภารกิจเน้นย้ำของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ห้วงระหว่างวันที่ 22-28 ก.ค.57
(  ไฟล์แนบ1  )
รายงานผลการปฏิบัติงานภารกิจเน้นย้ำของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ห้วงระหว่างวันที่ 15-21 ก.ค.5
(  ไฟล์แนบ1  )
รายงานผลการปฏิบัติงานภารกิจเน้นย้ำของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ห้วงระหว่างวันที่ 1-7 ก.ค.57
(  ไฟล์แนบ1  )
รายงานผลการปฏิบัติงานภารกิจเน้นย้ำของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ห้วงระหว่างวันที่ 8-14 ก.ค.57
(  ไฟล์แนบ1  )
รายงานผลการปฏิบัติงานภารกิจเน้นย้ำของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ห้วงระหว่างวันที่ 24-30 มิ.ย. 57
(  ไฟล์แนบ1  )
รายงานผลการปฏิบัติงานภารกิจเน้นย้ำของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ห้วงระหว่างวันที่ 17-23 มิ.ย. 57
(  ไฟล์แนบ1  )
รายงานผลการปฏิบัติงานภารกิจเน้นย้ำของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ห้วงระหว่างวันที่ 9 - 16 มิ.ย. 57
(  ไฟล์แนบ1  )