ข่าวรอบเมืองภูเก็ต
- ภูเก็ต ภาคเอกชนติดตามความคืบหน้าของโครงการพัฒนาจังหวัดและติดตามความคืบหน้ากรณีการปรับปรุง ถนนเส้นหลวงปู่สุภา-ป่าตอง  [2565-11-01]
- จังหวัดภูเก็ตสั่งบูรณาการทุกหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้น  [2565-11-01]
- ภูเก็ตต้อนรับเรือสเปคตรัม ออฟ เดอะ ซีส์ (Spectrum of the seas) ที่นำนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกว่า4,000 คน เยือนหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต เป็นครั้งที่2  [2565-11-01]
- งหวัดภูเก็ต กำหนดจัดงาน “วิวาห์บาบ๋าภูเก็ต” ส่งเสริมการท่องเที่ยวเสน่ห์ชุมชน ยลวิถีย่านเมืองเก่า ชมพิธีกรรม ขบวนคู่บ่าว-สาว พิธีผ่างเต๋ อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีเมืองภูเก็ต   [2565-08-11]
- จังหวัดภูเก็ตประชุมทางไกลรับฟังการชี้แจงการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566 (ประเทศไทย)  [2565-08-11]
- ภูเก็ต สำนักงาน ป.ป.ช. ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนแนวทางต้านและลดทุจริตด้วยกลไกยุทธศาสตร์ในพื้นที่เสี่ยงต่อทุจริตภายใต้โครงการต้านและลดทุจริตด้วยกลไกกลยุทธ์เฉพาะพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริ  [2565-08-11]
- ภูเก็ตเดินหน้าวางมาตรการการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  [2565-08-11]
- จังหวัดภูเก็ต ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วย “การใช้เทคโนโลยี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตการเกษตรไม้ดอกไม้ประดับและพืชอัตลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ต”กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  [2565-08-11]
- นายกรัฐมนตรีหารือคณะกรรมการจากองค์การนิทรรศการนานาชาติ ยืนยันความพร้อมของไทยต่อการเป็นเจ้าภาพ Expo2028 -Phuket, Thailand ย้ำจุดยืนรัฐบาลสนับสนุนทุกด้าน   [2565-07-26]
- ผู้ว่ราชการจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ BIE  [2565-07-26]
- ภูเก็ต รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเยี่ยมเด็กชายลูกครึ่งไทย-ยูเครนที่โดนปลาไม่ทราบชนิดกัดขณะเล่นน้ำที่หาดกมลา ด้าน ผอ.ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลเผยเด็กน่าจะถูกฉลามกัด  [2565-05-05]
- เทศบาลตำบลศรีสุนทรจัดโครงการมหกรรมอาหารทะเลและการกีฬา (Seafood & Sport Festival)  [2565-05-05]
- ภูเก็ตประชุมเตรียมความพร้อม การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ Specialised Expo 2028 หากได้รับการคัดเลือก จะทำให้เกิดเงินสะพัด 5 หมื่นล้าน  [2565-05-05]
- จังหวัดภูเก็ตเปิดศูนย์ปศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล ช่วงเท2565 จังหวัดภูเก็ต วันนี้ (11 เม.ย. 65) ที่ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้  [2565-04-11]
- “บรรจง”คว้านักชกยอดเยี่ยม ศึกไทยแลนด์โอเพ่นขณะ“พิชัย”พอใจนักชกไทยแกร่งขึ้นมีลุ้นซีเกมส์ตามเป้า  [2565-04-11]
- สภาพลเมืองภูเก็ต ยืนสมุดปกขาว  [2565-04-11]
- คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ตคัดเลือกนางสาวอริสรา สมทัศน์ นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตและนางสาวกัญญาวีร์ วงศ์ธนวิรุฬห์ นักเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิ  [2565-04-11]
- จังหวัดภูเก็ต จัดงานพิธีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์  [2565-04-11]
- วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2565   [2565-03-18]
- ภูเก็ตประชุมหารือเพื่อเตรียมการตรวจพื้นที่ของคณะกรรมการ BIE สำหรับการจัดงาน Specialized Expo 2028 Phuket Thailand  [2565-03-18]

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49]