ผู้ว่ราชการจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ BIE

        วันที่ 25 กรกฎาคม 65 ซึ่งเป็นวันแรกที่ทีมไทยแลนด์ ได้เริ่มประชุมกับคณะกรรมการ BIE ใน 2 หัวข้อหลักคือ โดยเราได้แบ่งเป็น 2 Meeting โดย Meeting ที่ 1 คือ Expo 2028 in Thailand เราได้ผู้นำเสนอที่มีความรู้ความสามารถในแต่หัวข้อย่อยมาตอบคำถาม ประกอบด้วย
        - About Expo 2028, Phuket Thailand / Thailand as the Host Country โดย คุณจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ ทีเส็บ - Economic, Social & Political Environment of Thailand โดย คุณดนุชา พิชยนันท์. เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - Thailand as Asia’s Medical & Wellness Hub โดย ร.อ.นพ.ยงยุทธ มัยลาภ - Phuket as the Host City โดย คุณณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และใน Meeting ที่ 2 คือ เรื่องของ Theme and Subthemes ซึ่งจะมีรายละเอียดในหัวข้อย่อยๆ ได้แก่เรื่อง Theme and Subthemes / - Expo with Purposes / Subthemes and its relation to global issues / Phuket Expo Logo และหัวข้อสุดท้ายได้แก่ เริ่อง Application of theme to Exhibition และเรื่อง Types of Pavilions
ข้อมูลจาก :: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต [2565-07-26]
ข่าวอื่นๆ
- ภูเก็ต ภาคเอกชนติดตามความคืบหน้าของโครงการพัฒนาจังหวัดและติดตามความคืบหน้ากรณีการปรับปรุง ถนนเส้นหลวงปู่สุภา-ป่าตอง  [2565-11-01]
- จังหวัดภูเก็ตสั่งบูรณาการทุกหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้น  [2565-11-01]
- ภูเก็ตต้อนรับเรือสเปคตรัม ออฟ เดอะ ซีส์ (Spectrum of the seas) ที่นำนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกว่า4,000 คน เยือนหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต เป็นครั้งที่2  [2565-11-01]
- งหวัดภูเก็ต กำหนดจัดงาน “วิวาห์บาบ๋าภูเก็ต” ส่งเสริมการท่องเที่ยวเสน่ห์ชุมชน ยลวิถีย่านเมืองเก่า ชมพิธีกรรม ขบวนคู่บ่าว-สาว พิธีผ่างเต๋ อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีเมืองภูเก็ต   [2565-08-11]
- จังหวัดภูเก็ตประชุมทางไกลรับฟังการชี้แจงการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566 (ประเทศไทย)  [2565-08-11]
- ภูเก็ต สำนักงาน ป.ป.ช. ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนแนวทางต้านและลดทุจริตด้วยกลไกยุทธศาสตร์ในพื้นที่เสี่ยงต่อทุจริตภายใต้โครงการต้านและลดทุจริตด้วยกลไกกลยุทธ์เฉพาะพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริ  [2565-08-11]
- ภูเก็ตเดินหน้าวางมาตรการการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  [2565-08-11]
- จังหวัดภูเก็ต ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วย “การใช้เทคโนโลยี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตการเกษตรไม้ดอกไม้ประดับและพืชอัตลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ต”กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  [2565-08-11]
- นายกรัฐมนตรีหารือคณะกรรมการจากองค์การนิทรรศการนานาชาติ ยืนยันความพร้อมของไทยต่อการเป็นเจ้าภาพ Expo2028 -Phuket, Thailand ย้ำจุดยืนรัฐบาลสนับสนุนทุกด้าน   [2565-07-26]
- ผู้ว่ราชการจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ BIE  [2565-07-26]
>> ข่าวทั้งหมด