งหวัดภูเก็ต กำหนดจัดงาน “วิวาห์บาบ๋าภูเก็ต” ส่งเสริมการท่องเที่ยวเสน่ห์ชุมชน ยลวิถีย่านเมืองเก่า ชมพิธีกรรม ขบวนคู่บ่าว-สาว พิธีผ่างเต๋ อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีเมืองภูเก็ต

         ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้เห็นชอบผลการคัดเลือกเทศกาลประเพณีที่มีศักยภาพของจังหวัด เพื่อยกระดับไปสู่ระดับชาติและนานาชาติ โดยมีเทศกาลที่จังหวัดได้รับการคัดเลือกจำนวน 16 เทศกาล/ประเพณี และจังหวัดภูเก็ตได้รับการพิจารณาเทศกาลเสน่ห์ชุมชนยลวิถีย่านเมืองเก่า “วิวาห์บาบ๋า”ในปีงบประมาณ 2565 วันนี้ (9 ส.ค.65) ที่ห้องประชุมศาลากลางมุขหลัง ชั้น 4 นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมความคืบหน้าในโครงการดังกล่าว โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ต กำหนดจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเสน่ห์ชุมชนยลวิถีย่านเมืองเก่า “วิวาห์บาบ๋าภูเก็ต”ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2565 ณ ย่านเมืองเก่าภูเก็ต เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวจากทุนทางวัฒนธรรมประเพณีไทย เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้เพิ่มให้กับเศรษฐกิจชุมชน สืบสานและต่อยอดศิลปวัฒนธรรม เทศกาล ประเพณีของจังหวัด ที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ นิยมเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังจังหวัดเป็นจำนวนมากในแต่ละปี คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งไม่ว่าจะเป็นด้านการอำนวยการ ฝ่ายพิธีการ ฝ่ายควบคุมขบวนคู่บ่าวสาว ฝ่ายจัดนิทรรศการและจุดถ่ายภาพ การประชาสัมพันธ์จัดงาน ฯลฯ จึงต้องประสานความร่วมมือกันทุกฝ่ายในการทำงานร่วมกัน เพื่อให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
        นางจันทนา สิทธิพันธ์ วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า สำหรับโครงการดังกล่าว จัดขึ้นในวันที่ 3-4 กันยายน นี้ ณ ย่านเมืองเก่าภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต โดยกำหนดการจะเริ่มเดินขบวนวงโยธวาทิต ส่วนราชการ ออกจากโรงแรมเพิร์ล ภูเก็ต เดินไปตามถนนพังงา ผ่านหน้าธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด เลี้ยวขวาเข้าถนนภูเก็ต เลี้ยวซ้ายเข้าถนนถลาง เดินไปจนถึงหน้าพิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทหัว โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธาน ภายในงาน จะได้ชมพิธีผ่างเต๋ (พิธียกน้ำชา ) ตามลำดับ อาทิ ยกน้ำชา เรียงลำดับ ความอาวุโส ขั้นตอนการจัดที่นั่ง ผู้ใหญ่ยกน้ำชา วิธีรับยกน้ำชา เป็นต้น และในวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 เชิญคู่บ่าวสาว และเครือข่ายทางวัฒนธรรม ร่วมแสดงแบบผ้าไทย ผ้าพื้นเมืองภูเก็ต และมีการสาธิตผัดหมี่ฮกเกี้ยน ขนมอังกู๊ ขนมโอ้เอ๋ว เป็นต้น รวมทั้งจำหน่ายผลิตภัณฑ์อย่าง ผ้าปาแต๊ะปักมุก ผ้าพื้นเมือง ผ้าบาติก ผ้ามัดย้อม ผ้าซาโนติก เป็นต้น ณ ถนนคนเดินหลาดใหญ่(ถนนถลาง) ทั้งนี้กำหนดการแถลงข่าวการจัดงาน ในวันที่ 23 สิงหาคม นี้ จัดขึ้น ณ พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทหัว โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางจันทนา สิทธิพันธ์ วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต นายแพทย์โกศล แตงอุทัย นายกสมาคมเพอรานากัน และนายสมยศ ปาทาน ประธานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ต ร่วมแถลงข่าวการจัดงานดังกล่าว
ข้อมูลจาก :: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต [2565-08-11]
ข่าวอื่นๆ
- ภูเก็ต ภาคเอกชนติดตามความคืบหน้าของโครงการพัฒนาจังหวัดและติดตามความคืบหน้ากรณีการปรับปรุง ถนนเส้นหลวงปู่สุภา-ป่าตอง  [2565-11-01]
- จังหวัดภูเก็ตสั่งบูรณาการทุกหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้น  [2565-11-01]
- ภูเก็ตต้อนรับเรือสเปคตรัม ออฟ เดอะ ซีส์ (Spectrum of the seas) ที่นำนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกว่า4,000 คน เยือนหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต เป็นครั้งที่2  [2565-11-01]
- งหวัดภูเก็ต กำหนดจัดงาน “วิวาห์บาบ๋าภูเก็ต” ส่งเสริมการท่องเที่ยวเสน่ห์ชุมชน ยลวิถีย่านเมืองเก่า ชมพิธีกรรม ขบวนคู่บ่าว-สาว พิธีผ่างเต๋ อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีเมืองภูเก็ต   [2565-08-11]
- จังหวัดภูเก็ตประชุมทางไกลรับฟังการชี้แจงการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566 (ประเทศไทย)  [2565-08-11]
- ภูเก็ต สำนักงาน ป.ป.ช. ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนแนวทางต้านและลดทุจริตด้วยกลไกยุทธศาสตร์ในพื้นที่เสี่ยงต่อทุจริตภายใต้โครงการต้านและลดทุจริตด้วยกลไกกลยุทธ์เฉพาะพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริ  [2565-08-11]
- ภูเก็ตเดินหน้าวางมาตรการการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  [2565-08-11]
- จังหวัดภูเก็ต ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วย “การใช้เทคโนโลยี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตการเกษตรไม้ดอกไม้ประดับและพืชอัตลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ต”กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  [2565-08-11]
- นายกรัฐมนตรีหารือคณะกรรมการจากองค์การนิทรรศการนานาชาติ ยืนยันความพร้อมของไทยต่อการเป็นเจ้าภาพ Expo2028 -Phuket, Thailand ย้ำจุดยืนรัฐบาลสนับสนุนทุกด้าน   [2565-07-26]
- ผู้ว่ราชการจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ BIE  [2565-07-26]
>> ข่าวทั้งหมด