จังหวัดภูเก็ตสั่งบูรณาการทุกหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้น

         วันนี้ (31 ต.ค. 65) ที่ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดภูเก็ต (ศอ.ปสจ.ภก.) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดภูเก็ต โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
         นายอานุภาพ กล่าวว่า ปัจจุบันทางรัฐบาลได้มีการเพิ่มความเข้าในการปราบปรามยาเสพติดทุกชนิด สำหรับในส่วนของจังหวัดภูเก็ตทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้สั่งให้ทุกหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกัน โดยให้เพิ่มความเข้มงวดในเรื่องของการปราบปรามและเน้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพื่อนำไปสู่การจับกุมอย่างเป็นทางการ นอกจากนี้ให้หน่วยงานที่สนับสนุนทุกหน่วย หากประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสารเรื่องยาเสพติดก็สามารถแจ้งมาทาง ศอ.ปสจ.ภก. หรือที่เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือที่ฝ่ายปกครองทุกอำเภอเพื่อที่จะได้มีการตรวจสอบและดำเนินการปราบปรามต่อไป ทั้งนี้พบว่ายาเสพติดที่แพร่ระบาดในจังหวัดภูเก็ตยังคงเป็นยาบ้า เนื่องจากมีราคาลดลง ส่วนรองลงมาได้แก่ยาไอซ์ โคเคนและเฮโรอีน ตามลำดับ ซึ่งหลังจากนี้ทางจังหวัดจะได้มีการปราบปรามอย่างเข้มข้นต่อไป
ข้อมูลจาก :: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต [2565-11-01]
ข่าวอื่นๆ
- ภูเก็ต ภาคเอกชนติดตามความคืบหน้าของโครงการพัฒนาจังหวัดและติดตามความคืบหน้ากรณีการปรับปรุง ถนนเส้นหลวงปู่สุภา-ป่าตอง  [2565-11-01]
- จังหวัดภูเก็ตสั่งบูรณาการทุกหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้น  [2565-11-01]
- ภูเก็ตต้อนรับเรือสเปคตรัม ออฟ เดอะ ซีส์ (Spectrum of the seas) ที่นำนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกว่า4,000 คน เยือนหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต เป็นครั้งที่2  [2565-11-01]
- งหวัดภูเก็ต กำหนดจัดงาน “วิวาห์บาบ๋าภูเก็ต” ส่งเสริมการท่องเที่ยวเสน่ห์ชุมชน ยลวิถีย่านเมืองเก่า ชมพิธีกรรม ขบวนคู่บ่าว-สาว พิธีผ่างเต๋ อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีเมืองภูเก็ต   [2565-08-11]
- จังหวัดภูเก็ตประชุมทางไกลรับฟังการชี้แจงการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566 (ประเทศไทย)  [2565-08-11]
- ภูเก็ต สำนักงาน ป.ป.ช. ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนแนวทางต้านและลดทุจริตด้วยกลไกยุทธศาสตร์ในพื้นที่เสี่ยงต่อทุจริตภายใต้โครงการต้านและลดทุจริตด้วยกลไกกลยุทธ์เฉพาะพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริ  [2565-08-11]
- ภูเก็ตเดินหน้าวางมาตรการการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  [2565-08-11]
- จังหวัดภูเก็ต ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วย “การใช้เทคโนโลยี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตการเกษตรไม้ดอกไม้ประดับและพืชอัตลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ต”กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  [2565-08-11]
- นายกรัฐมนตรีหารือคณะกรรมการจากองค์การนิทรรศการนานาชาติ ยืนยันความพร้อมของไทยต่อการเป็นเจ้าภาพ Expo2028 -Phuket, Thailand ย้ำจุดยืนรัฐบาลสนับสนุนทุกด้าน   [2565-07-26]
- ผู้ว่ราชการจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ BIE  [2565-07-26]
>> ข่าวทั้งหมด