ข่าวภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
- ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นำส่วนราชการ และ สื่อมวลชน ลงพื้นที่ เกาะมะพร้าว ตำบล เกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  [2564-03-08]
- นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2564  [2564-02-04]
- นายณรงค์ วุ้นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมรับ ฟังคำชี้แจงรายละเอียด โครงการเราชนะ  [2564-02-04]
- นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ (ระดับปริญญาตรี)  [2564-01-14]
- นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 6 /2564  [2564-01-14]
- ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแถลงสถานการณ์หลังพบมีผู้ติดเชื้อ covid 19 จำนวน 1 ราย  [2563-12-23]
- นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ กต.ตร.จังหวัดภูเก็ต  [2563-12-18]
- ายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม 2563  [2563-12-18]
- นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประธานการจัดงานได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคล 5 ธันวามหาราช  [2563-12-03]
- นายณรงค์วุ่นซิ้วผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 13/2563  [2563-11-25]
- นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมทั้งหน่วยงานราชการและภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ เข้าร่วมในงานวันกองทัพเรือ  [2563-11-25]
- ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เชื่อมั่นว่าหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดภูเก็ต จะสามารถกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของจังหวัดให้ดีขึ้น  [2563-11-05]
- ผู้ว่าราชการจังหวัดต้อนรับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ย่านเมืองเก่าภูเก็ต (Phuket old town)  [2563-11-05]
- ผู้ว่าราชการจังหวัดต้อนรับนายกรัฐมนตรีประชุมร่วมภาคท่องเที่ยวภูเก็ตหารือฟื้นเศรษฐกิจจากผลกระทบโควิด  [2563-11-05]
- นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หน่วยงานภาครัฐ – ภาคเอกชน ตัวแทนสายการบิน และผู้ประกอบการฯ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานครบรอบ 32 ปี บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)  [2563-10-09]
- นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ยืนยันความพร้อมของภูเก็ต โดยกล่าวว่า“ในฐานะที่จังหวัดภูเก็ตได้เกียรติรับเลือกให้เป็นเมืองเจ้าภาพในการจัดงาน TBEX Asia 202  [2563-10-09]
- นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดภูเก็ตหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 9/2563  [2563-10-06]
- ภูเก็ต คว้ารางวัล จังหวัด TO BE NUMBER ONE รางวัลรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชรปีที่ 6   [2563-10-06]
- ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองภูเก็ตได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์ดำรงธรรมอำเภออัจฉริยะต้นแบบ ประจำปี 2563  [2563-10-06]
- ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมอบประกาศนียบัตรและเงินรางวัลจำนวน 3,500 บาทแก่ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลฉลอง และศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลฉลอ  [2563-10-06]

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18]