ข่าวภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
- ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เดินทางไปอำนวยการในพื้นที่ เพื่อให้การช่วยเหลือ มีการเจรจาโดยผ่านนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย มีการจัดเตรียมอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัย  [2566-07-10]
- ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ภาครัฐ เอกชนภูเก็ตร่วมจัด WORKSHOP : เรียนรู้จาก Expo Phuket 2028  [2566-07-10]
- ภูเก็ต ภาคเอกชนติดตามความคืบหน้าของโครงการพัฒนาจังหวัดและติดตามความคืบหน้ากรณีการปรับปรุง ถนนเส้นหลวงปู่สุภา-ป่าตอง  [2565-11-01]
- ภูเก็ตต้อนรับเรือสเปคตรัม ออฟ เดอะ ซีส์ (Spectrum of the seas) ที่นำนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกว่า4,000 คน เยือนหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต เป็นครั้งที่2  [2565-11-01]
- ภูเก็ต สำนักงาน ป.ป.ช. ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนแนวทางต้านและลดทุจริตด้วยกลไกยุทธศาสตร์ในพื้นที่เสี่ยงต่อทุจริตภายใต้โครงการต้านและลดทุจริตด้วยกลไกกลยุทธ์เฉพาะพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริ  [2565-08-11]
- จังหวัดภูเก็ต ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วย “การใช้เทคโนโลยี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตการเกษตรไม้ดอกไม้ประดับและพืชอัตลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ต”กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  [2565-08-11]
- นายกรัฐมนตรีหารือคณะกรรมการจากองค์การนิทรรศการนานาชาติ ยืนยันความพร้อมของไทยต่อการเป็นเจ้าภาพ Expo2028 -Phuket, Thailand ย้ำจุดยืนรัฐบาลสนับสนุนทุกด้าน   [2565-07-26]
- ผู้ว่ราชการจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ BIE  [2565-07-26]
- ภูเก็ตประชุมเตรียมความพร้อม การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ Specialised Expo 2028 หากได้รับการคัดเลือก จะทำให้เกิดเงินสะพัด 5 หมื่นล้าน  [2565-05-05]
- จังหวัดภูเก็ต จัดงานพิธีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์  [2565-04-11]
- ภูเก็ตประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม 2565 เพื่อรับฟังปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่  [2565-03-18]
- จังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนประจำปี 2565   [2565-02-14]
- ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตยืนยันจังหวัดภูเก็ตมีความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว เน้นขับเคลื่อนฟื้นฟูเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว ควบคู่กับการป้องกันโรคอย่างมีประสิทธิภาพ   [2565-01-26]
- จังหวัดภูเก็ตขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  [2565-01-19]
- จังหวัดภูเก็ตจัดพิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทย  [2565-01-19]
- จังหวัดภูเก็ตจัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2564  [2564-11-17]
- นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต บูรณาการความร่วมมือขับเคลื่อนการดำเนินงาน“โครงการธรรมะ รักษาใจ เยี่ยมคนไข้ ให้กำลังใจคนป่วย”ในพื้นที่อำเภอกะทู้  [2564-10-26]
- ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตปล่อยแถวชุดปฏิบัติการตรวจคัดกรอง ควบคุมการเดินทางของแรงงานต่างด้าวตามคำสั่งจังหวัดและสั่งคุมเข้มรพ.สนามทุกแห่งเพื่อป้องกันการหลบหนีและกระทำความผิดในทุกเรื่อง  [2564-08-31]
- ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ครั้งที่ 50/2564 ร่วมพิจารณามาตรการสำคัญ หลายมาตรการ พร้อมยืนยัน ตัวเลขผู้ติดเชื้อในพื้นที่ มีแนวโน้มสูงขึ้น แต่ยังควบคุมได้  [2564-08-31]
- ผู้ว่าฯ ภูเก็ต เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือเตรียมความพร้อม แผนเปิดเมืองภูเก็ต ตามโมเดล Phuket sandbox   [2564-06-22]

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19]