งหวัดภูเก็ต กำหนดจัดงาน “วิวาห์บาบ๋าภูเก็ต” ส่งเสริมการท่องเที่ยวเสน่ห์ชุมชน ยลวิถีย่านเมืองเก่า ชมพิธีกรรม ขบวนคู่บ่าว-สาว พิธีผ่างเต๋ อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีเมืองภูเก็ต ...[2565-08-11]
จังหวัดภูเก็ตประชุมทางไกลรับฟังการชี้แจงการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566 (ประเทศไทย) ...[2565-08-11]
ภูเก็ต สำนักงาน ป.ป.ช. ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนแนวทางต้านและลดทุจริตด้วยกลไกยุทธศาสตร์ในพื้นที่เสี่ยงต่อทุจริตภายใต้โครงการต้านและลดทุจริตด้วยกลไกกลยุทธ์เฉพาะพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริ ...[2565-08-11]
ภูเก็ตเดินหน้าวางมาตรการการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ...[2565-08-11]
จังหวัดภูเก็ต ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วย “การใช้เทคโนโลยี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตการเกษตรไม้ดอกไม้ประดับและพืชอัตลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ต”กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...[2565-08-11]
 
นายกรัฐมนตรีหารือคณะกรรมการจากองค์การนิทรรศการนานาชาติ ยืนยันความพร้อมของไทยต่อการเป็นเจ้าภาพ Expo2028 -Phuket, Thailand ย้ำจุดยืนรัฐบาลสนับสนุนทุกด้าน ...[2565-07-26]
ผู้ว่ราชการจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ BIE ...[2565-07-26]
ภูเก็ต รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเยี่ยมเด็กชายลูกครึ่งไทย-ยูเครนที่โดนปลาไม่ทราบชนิดกัดขณะเล่นน้ำที่หาดกมลา ด้าน ผอ.ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลเผยเด็กน่าจะถูกฉลามกัด ...[2565-05-05]
เทศบาลตำบลศรีสุนทรจัดโครงการมหกรรมอาหารทะเลและการกีฬา (Seafood & Sport Festival) ...[2565-05-05]
ภูเก็ตประชุมเตรียมความพร้อม การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ Specialised Expo 2028 หากได้รับการคัดเลือก จะทำให้เกิดเงินสะพัด 5 หมื่นล้าน ...[2565-05-05]