จังหวัดภูเก็ต บรรพชาอุปสมบทหมู่ อุทิศส่วนกุศลแด่บรรพชนผู้กล้าเมืองถลาง จำนวน 42 รูป ...[2564-03-08]
ภูเก็ตประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ...[2564-03-08]
จังหวัดภูเก็ตพิจารณาเกณฑ์การประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปีพ.ศ. 2563 รอบคัดเลือก ...[2564-03-08]
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นำส่วนราชการ และ สื่อมวลชน ลงพื้นที่ เกาะมะพร้าว ตำบล เกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ...[2564-03-08]
นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมเตรียมจัดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจําปี 2564 ครั้งที่ 1 ...[2564-02-04]
 
นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2564 ...[2564-02-04]
นายพิเชษฐ์ ปาณะพงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต มอบสิ่งของแก่ผู้เปราะบางทางสังคมและ เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุ ...[2564-02-04]
นายณรงค์ วุ้นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมรับ ฟังคำชี้แจงรายละเอียด โครงการเราชนะ ...[2564-02-04]
นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยหลังการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดด้านเศรษฐกิจครั้งที่ 2/2564 ...[2564-01-14]
นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ (ระดับปริญญาตรี) ...[2564-01-14]