ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นำส่วนราชการ และ สื่อมวลชน ลงพื้นที่ เกาะมะพร้าว ตำบล เกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ...[2564-03-08]

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2564 ...[2564-02-04]

นายณรงค์ วุ้นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมรับ ฟังคำชี้แจงรายละเอียด โครงการเราชนะ ...[2564-02-04]

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ (ระดับปริญญาตรี) ...[2564-01-14]