ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เดินทางไปอำนวยการในพื้นที่ เพื่อให้การช่วยเหลือ มีการเจรจาโดยผ่านนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย มีการจัดเตรียมอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัย ...[2566-07-10]

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ภาครัฐ เอกชนภูเก็ตร่วมจัด WORKSHOP : เรียนรู้จาก Expo Phuket 2028 ...[2566-07-10]

ภูเก็ต ภาคเอกชนติดตามความคืบหน้าของโครงการพัฒนาจังหวัดและติดตามความคืบหน้ากรณีการปรับปรุง ถนนเส้นหลวงปู่สุภา-ป่าตอง ...[2565-11-01]

ภูเก็ตต้อนรับเรือสเปคตรัม ออฟ เดอะ ซีส์ (Spectrum of the seas) ที่นำนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกว่า4,000 คน เยือนหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต เป็นครั้งที่2 ...[2565-11-01]