จังหวัดภูเก็ต
   นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

สังกัด : กระทรวงมหาดไทย
ที่ตั้งหน่วยงาน ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
หมายเลขโทรศัพท์
076 212730
Hotline 67802
โทรสาร 076 212730
มือถือ 089 2032606
E-Mail
Website http://www.phuket.go.th

ดู ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า