จังหวัดภูเก็ต
   นายปิยพงศ์ ชูวงศ์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

สังกัด : กระทรวงมหาดไทย
ที่ตั้งหน่วยงาน ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
หมายเลขโทรศัพท์
076 222803
Hotline 67803
โทรสาร 076 222803
มือถือ 0814560077
E-Mail
Website www.phuket.go.th

ดู ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า