จังหวัดภูเก็ต
   นายนรศักดิ์ สุขสมบูรณ์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

สังกัด : กระทรวงมหาดไทย
ที่ตั้งหน่วยงาน ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถ.เจ้าฟ้า ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
หมายเลขโทรศัพท์
076 354396
Hotline 67804
โทรสาร 076354396
มือถือ 089 2030481
E-Mail
Website www.phuket.go.th