จังหวัดภูเก็ต
   ว่าที่ร้อยตรีวิกรม จากที่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

สังกัด : กระทรวงมหาดไทย
ที่ตั้งหน่วยงาน ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
หมายเลขโทรศัพท์
076 354396
Hotline 67804
โทรสาร 076354396
มือถือ 089 2030481
E-Mail [email protected]
Website www.phuket.go.th

ดู ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า