รายละเอียด
เด็กอายุ 7 ขวบกว่า เป็นคนภูเก็ต ต้องการไปเยี่ยม ตา ไม่สบาย ต้องการเดินทางไปต่างจังหวัด
เด็กอายุ 7 ขวบกว่า เป็นคนภูเก็ต ต้องการไปเยี่ยม ตา ไม่สบาย ต้องการเดินทางไปต่างจังหวัด ต้องปฏิบัติอย่างไรบ้าง? กลับมาต้องตรวจหาเชื้อโควิดด้วยไหม ? และมีค่าใช้จ่ายในการตรวจหาเชื้อโควิดไหม ? หากมี คชจ. เท่าไร ? ต้องกักตัว 14 วันไหม ?
ชื่อผู้สอบถาม : ซารียะฮ์
อีเมล์ผู้สอบถาม : [email protected]
วันที่สอบถาม : 2021-06-27 02:22:37

ไม่มีคำตอบ

ตอบคำถาม
รายละเอียด :
ชื่อผู้ตอบ :
อีเมล์ผู้ตอบ :