รายละเอียด
ขึ้นเครื่องจาก กทม มาภูเก็ตฉีดวัคซีน 2 เข้มแล้ว ต้องใช้เอกสารอะไรอีกไหมครับ
ฉีดซิโนแวค 2 เข็มนั่งเครื่องจาก กทม ดอนเมือง มาสนามบินภูเก็ต เข้ามาต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างไหมครับ
ชื่อผู้สอบถาม : นาย กิตติภัฎ ทวีรัตน์
อีเมล์ผู้สอบถาม : [email protected]
วันที่สอบถาม : 2021-06-30 14:43:03

ไม่มีคำตอบ

ตอบคำถาม
รายละเอียด :
ชื่อผู้ตอบ :
อีเมล์ผู้ตอบ :