รายละเอียด
furosemide 10mg ml injection
lasix drug To date, only 1 study has provided preliminary data for bumetanide CI in children, and no studies have evaluated torsemide CI in this population
ชื่อผู้สอบถาม : whalselia
อีเมล์ผู้สอบถาม : [email protected]
วันที่สอบถาม : 2022-12-14 00:26:31

ไม่มีคำตอบ

ตอบคำถาม
รายละเอียด :
ชื่อผู้ตอบ :
อีเมล์ผู้ตอบ :