ติดต่อ กอ.รมน.จังหวัด ภ.ก.
กอ.รมน.จังหวัด.ภ.ก. ตั้งอยู่บริเวณศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
ถนนนริศร ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทรศัพท์ 076 215169


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น