รายงานสถานการณ์เร่งด่วน
   
   รายงานผลการดำเนินงานตามคำสั่ง
   ของหัวหน้าคณะ คสช.
          > e-report
            > ผลการปฏิบัติงานสำคัญ
            > รายงานประจำสัปดาห
   
   รายงานผลการดำเนินงานตามแผน
   ปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
   
   
   เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูล
รายงานผลการปฏิบัติงานภารกิจเน้นย้ำของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ห้วงระหว่างวันที่ 19-25 ส.ค.57
รายงานผลการปฏิบัติงานภารกิจเน้นย้ำของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ห้วงระหว่างวันที่ 13-18 ส.ค.57
รายงานผลการปฏิบัติงานภารกิจเน้นย้ำของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ห้วงระหว่างวันที่ 22 - 28 ก.ค.57
รายงานการปฏิบัติงาน วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม 2557
รายงานการปฏิบัติงานภารกิจระหว่างวันที่ วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2557
(  ไฟล์แนบ1  )
รายงานผลการปฏิบัติงานการปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ วันที่ 8 ก.ค. 57
(  ไฟล์แนบ1  )
รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ วันที่ 30 มิ.ย. 57
(  ไฟล์แนบ1  ไฟล์แนบ2  ไฟล์แนบ3  )
รายงานผลการปฏิบัติงาน วันที่ 26 - 27 มิ.ย. 2557
(  ไฟล์แนบ1  ไฟล์แนบ2  )
รายงานผลการปฏิบัติงาน ห้วงระหว่างวันที่ 24 - 25 มิ.ย. 27
(  ไฟล์แนบ1  ไฟล์แนบ2  )
รายงานผลการปฏิบัติงาน วันที่ 24 มิ.ย.57 (งานรอมฎอน)
(  ไฟล์แนบ1  ไฟล์แนบ2  )
รายงานการปฏิบัติงาน วันที่ 19 มิ.ย.57
(  ไฟล์แนบ1  ไฟล์แนบ2  )
แนวปฏิบัติตามประกาศและคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(  ไฟล์แนบ1  )
การปฏิบัติตามประกาศและคำสั่งของ คสช. เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.57
(  ไฟล์แนบ1  )